رئیس جمهور اتریش: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

رئیس جمهور اتریش: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

رئیس جمهور اتریش با بیان اینکه “هنوز همه تحریم‌های ضد ایرانی برداشته نشده اند”، گفت: در مورد سوئیف باید بگویم که در این زمینه مذاکراتی در جریان است.

رئیس جمهور اتریش: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

(image)

رئیس جمهور اتریش با بیان اینکه “هنوز همه تحریم‌های ضد ایرانی برداشته نشده اند”، گفت: در مورد سوئیف باید بگویم که در این زمینه مذاکراتی در جریان است.
رئیس جمهور اتریش: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

میهن دانلود

مد روز