رئیس جمهور آمریکا به جای ایران قول داد/ اوباما: هیچ کشوری از دشمنی با ایران سود نمی‌کند

رئیس جمهور آمریکا به جای ایران قول داد/ اوباما: هیچ کشوری از دشمنی با ایران سود نمی‌کند

رئیس جمهور آمریکا در پایان نشستش با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به این کشورها قول داد که ایران به تعهداتش پایبند باشد و گفت تهران باید حسن نیتش را اثبات کند.

رئیس جمهور آمریکا به جای ایران قول داد/ اوباما: هیچ کشوری از دشمنی با ایران سود نمی‌کند

(image)

رئیس جمهور آمریکا در پایان نشستش با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به این کشورها قول داد که ایران به تعهداتش پایبند باشد و گفت تهران باید حسن نیتش را اثبات کند.
رئیس جمهور آمریکا به جای ایران قول داد/ اوباما: هیچ کشوری از دشمنی با ایران سود نمی‌کند

یوزرنیم و پسورد نود 32

آهنگ جدید