رئیس جمهوری: دولت مشوق و حامی احیای آثار تاریخی است

رئیس جمهوری: دولت مشوق و حامی احیای آثار تاریخی است
رئیس جمهوری در دستنوشته ای در سفر به کرمان، با تقدیر از مسئولان این استان برای مرمت آثار باستانی، از شوق و حمایت دولت برای چنین اقدامی خبر داد و نوشت: ضروری است نسبت به احیای بقیه آثار تاریخی چنین اقدامی صورت گیرد.
به گزارش ایرنا ،متن کامل این دستنوشته به شرح زیر است :
در تاریخ 21/2/95 به مناسبت سفر استانی به استان کرمان و زیارت مردم غیور و شریف این دیار و سخنرانی عمومی و حضور در جمع نخبگان و همچنین کارآفرینان و افتتاح و آغاز به کار مجموعا حدود 14 هزار میلیارد تومان پروژه و طرح که اقدامی بس مهم بود …

رئیس جمهوری: دولت مشوق و حامی احیای آثار تاریخی است

رئیس جمهوری در دستنوشته ای در سفر به کرمان، با تقدیر از مسئولان این استان برای مرمت آثار باستانی، از شوق و حمایت دولت برای چنین اقدامی خبر داد و نوشت: ضروری است نسبت به احیای بقیه آثار تاریخی چنین اقدامی صورت گیرد.
به گزارش ایرنا ،متن کامل این دستنوشته به شرح زیر است :
در تاریخ 21/2/95 به مناسبت سفر استانی به استان کرمان و زیارت مردم غیور و شریف این دیار و سخنرانی عمومی و حضور در جمع نخبگان و همچنین کارآفرینان و افتتاح و آغاز به کار مجموعا حدود 14 هزار میلیارد تومان پروژه و طرح که اقدامی بس مهم بود …
رئیس جمهوری: دولت مشوق و حامی احیای آثار تاریخی است

خرید بک لینک

استخدام