رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

رئال مادرید در اولین دیدارش در رقابت های این فصل لالیگا موفق شدند با درخشش گرت بیل در خانه رئال سوسیداد به پیروزی ۳-۰ دست پیدا کنند.

رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

(image)

رئال مادرید در اولین دیدارش در رقابت های این فصل لالیگا موفق شدند با درخشش گرت بیل در خانه رئال سوسیداد به پیروزی ۳-۰ دست پیدا کنند.
رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

استخدام آموزش و پرورش