ذستگیری گروگانگیران در میناب

ذستگیری گروگانگیران در میناب

روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کرد: طی روزهای اخیر هیچ‌گونه گروگانگیری مسلحانه‌ای در شهرستان میناب رخ نداده و خبرهایی که در این خصوص انتشار یافته شایعه و کذب است.

ذستگیری گروگانگیران در میناب

(image)

روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کرد: طی روزهای اخیر هیچ‌گونه گروگانگیری مسلحانه‌ای در شهرستان میناب رخ نداده و خبرهایی که در این خصوص انتشار یافته شایعه و کذب است.
ذستگیری گروگانگیران در میناب

مرجع توریسم