«دی میستورا»: مذاکرات ژنو شاید به بعد از ماه رمضان موکول شود

«دی میستورا»: مذاکرات ژنو شاید به بعد از ماه رمضان موکول شود

نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که امکان برگزاری دور جدید مذاکرات سوری-سوری پس از ماه مبارک رمضان بعید نیست.

«دی میستورا»: مذاکرات ژنو شاید به بعد از ماه رمضان موکول شود

(image)

نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که امکان برگزاری دور جدید مذاکرات سوری-سوری پس از ماه مبارک رمضان بعید نیست.
«دی میستورا»: مذاکرات ژنو شاید به بعد از ماه رمضان موکول شود

دانلود فیلم جدید