دی میستورا: درباره مسائل اصلی به توافق رسیده‌ایم

فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه اعلام کرد: رایزنی‌های خود را با هیأت دولت سوریه و معارضان، ادامه می‌دهد و دو طرف در مورد مسائل اصلی توافق دارند.