دیناروند: وزارت بهداشت مخالف استفاده از محصولات تراریخته نیست

دیناروند: وزارت بهداشت مخالف استفاده از محصولات تراریخته نیست

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هر فرآورده تراریخته ای را که مجوز بین المللی داشته باشد برچسب گذاری می کنیم.

دیناروند: وزارت بهداشت مخالف استفاده از محصولات تراریخته نیست

(image)

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هر فرآورده تراریخته ای را که مجوز بین المللی داشته باشد برچسب گذاری می کنیم.
دیناروند: وزارت بهداشت مخالف استفاده از محصولات تراریخته نیست

دانلود فیلم جدید