دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز جانباز با «جواد اوشال» جانباز فرهنگی دیدار کرد.

دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

(image)

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز جانباز با «جواد اوشال» جانباز فرهنگی دیدار کرد.
دیدار وزیر آموزش و پرورش با جانباز فرهنگی

بک لینک رنک 5

car