دیدار هیاتی ایرانی با «نبیه بری» و رایزنی درباره تحولات منطقه

دیدار هیاتی ایرانی با «نبیه بری» و رایزنی درباره تحولات منطقه

هیاتی ایرانی امروز با رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد و در این دیدار آخرین تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت.

دیدار هیاتی ایرانی با «نبیه بری» و رایزنی درباره تحولات منطقه

(image)

هیاتی ایرانی امروز با رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد و در این دیدار آخرین تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت.
دیدار هیاتی ایرانی با «نبیه بری» و رایزنی درباره تحولات منطقه

بک لینک