دیدار منچستر یونایتد به دلیل احتمال تهدید امنیتی لغو شد

دیدار منچستر یونایتد به دلیل احتمال تهدید امنیتی لغو شد

تهدیدات امنیتی در ورزشگاه اولدترافورد باعث لغو دیدار منچستر یونایتد مقابل بورنموث شد.

دیدار منچستر یونایتد به دلیل احتمال تهدید امنیتی لغو شد

(image)

تهدیدات امنیتی در ورزشگاه اولدترافورد باعث لغو دیدار منچستر یونایتد مقابل بورنموث شد.
دیدار منچستر یونایتد به دلیل احتمال تهدید امنیتی لغو شد

خرید بک لینک

میهن دانلود