دیدار ظریف با ولیعهد برونئی

وزیر امورخارجه در آغاز سفر خود به برونئی با المهتدی بالله ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد.