دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله سبحانی

دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله سبحانی

رئیس جمهور عصر امروز با آیت‌الله سبحانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله سبحانی

(image)

رئیس جمهور عصر امروز با آیت‌الله سبحانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله سبحانی

خرم خبر