دو ستاره نفتی دیگر هم شکار شدند؟

دو ستاره نفتی دیگر هم شکار شدند؟

با انتقال باشگاه نفت تهران به ملوان انزلی به نظر می رسد تعدادی از بازیکنان فصل گذشته این باشگاه با دردسری بزرگ روبه رو شوند، آنها برای نرفتن به انزلی باید به هیات رئیسه سازمان لیگ متوسل شوند.

دو ستاره نفتی دیگر هم شکار شدند؟

(image)

با انتقال باشگاه نفت تهران به ملوان انزلی به نظر می رسد تعدادی از بازیکنان فصل گذشته این باشگاه با دردسری بزرگ روبه رو شوند، آنها برای نرفتن به انزلی باید به هیات رئیسه سازمان لیگ متوسل شوند.
دو ستاره نفتی دیگر هم شکار شدند؟

دانلود سریال و آهنگ