دو برادر برای دومین بار دو مدال المپیک به‌ دست آوردند

دو برادر برای دومین بار دو مدال المپیک به‌ دست آوردند

دو برادر بریتانیایی توانستند بار دیگر در المپیک در ورزش سه‌گانه یا تریاتلون طلا و نقره این ورزش را کسب کردند.

دو برادر برای دومین بار دو مدال المپیک به‌ دست آوردند

(image)

دو برادر بریتانیایی توانستند بار دیگر در المپیک در ورزش سه‌گانه یا تریاتلون طلا و نقره این ورزش را کسب کردند.
دو برادر برای دومین بار دو مدال المپیک به‌ دست آوردند

کانون نماز