دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از پیدا شدن دومین جسد مفقود‌الاثر حادثه شهران خبر داد.

دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

(image)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از پیدا شدن دومین جسد مفقود‌الاثر حادثه شهران خبر داد.
دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

دانلود ها پلاس