دولت پایگاه اجتماعی قابل قبولی ندارد/ چرا دولت دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند؟

دولت پایگاه اجتماعی قابل قبولی ندارد/ چرا دولت دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند؟

مدیر مسئول روزنامه جوان گفت: اینکه دولت با وجود درخواست گسترده فعالان رسانه‌ای دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند نشان‌دهنده این است که دستش در این زمینه خالی است.

دولت پایگاه اجتماعی قابل قبولی ندارد/ چرا دولت دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند؟

(image)

مدیر مسئول روزنامه جوان گفت: اینکه دولت با وجود درخواست گسترده فعالان رسانه‌ای دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند نشان‌دهنده این است که دستش در این زمینه خالی است.
دولت پایگاه اجتماعی قابل قبولی ندارد/ چرا دولت دلیل توقیف «جهان‌نیوز» را اعلام نمی‌کند؟

پرس نیوز