دولت مستاصل است و نمی‌داند چه کار می‌کند

دولت مستاصل است و نمی‌داند چه کار می‌کند

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز گفت: دولت مستاصل است و نمی داند چه کار می‌کند؛ اما بر خلاف آنها،مردم بسیار خوب وضع اقتصادی را می بینند.

دولت مستاصل است و نمی‌داند چه کار می‌کند

(image)

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز گفت: دولت مستاصل است و نمی داند چه کار می‌کند؛ اما بر خلاف آنها،مردم بسیار خوب وضع اقتصادی را می بینند.
دولت مستاصل است و نمی‌داند چه کار می‌کند

آپدیت نود 32 ورژن 7

دانلود سریال و آهنگ