دولت صورت برجام را با سیلی سرخ نگاه داشته است

دولت صورت برجام را با سیلی سرخ نگاه داشته است

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برجام یک پادشاه عریانی است که تاکنون دولت صورتش را با سیلی سرخ نگاه داشته است؛ از روز اول مشخص بود که دارای نقصهای بسیار زیادی می‌باشد.

دولت صورت برجام را با سیلی سرخ نگاه داشته است

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برجام یک پادشاه عریانی است که تاکنون دولت صورتش را با سیلی سرخ نگاه داشته است؛ از روز اول مشخص بود که دارای نقصهای بسیار زیادی می‌باشد.
دولت صورت برجام را با سیلی سرخ نگاه داشته است

بک لینک رنک 8

اس ام اس جدید