دولت برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی ندارد

دولت برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی ندارد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)گفت: آنچه که از دولت در سال گذشته مشاهده شد این بود که متاسفانه در حوزه­ اقتصاد که از مهمترین مسائل کشور در این برهه بوده است برنامه‌ی خاصی نداشته و دچار روزمرگی شده است.

دولت برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی ندارد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)گفت: آنچه که از دولت در سال گذشته مشاهده شد این بود که متاسفانه در حوزه­ اقتصاد که از مهمترین مسائل کشور در این برهه بوده است برنامه‌ی خاصی نداشته و دچار روزمرگی شده است.
دولت برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی ندارد

دانلود سریال و آهنگ

مرجع توریسم