دولت برای حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان تلاش کند

دولت برای حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان تلاش کند

آیت الله وحیدخراسانی در دیدار رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان کشور برای حل مشکل اشتغال و ازدواج جوانان تاکید کرد.

دولت برای حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان تلاش کند

(image)

آیت الله وحیدخراسانی در دیدار رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان کشور برای حل مشکل اشتغال و ازدواج جوانان تاکید کرد.
دولت برای حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان تلاش کند

اخبار دنیای دیجیتال