دولت با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند

دولت با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند

دبیر سیاسی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران گفت: دولت به جایی رسیده که با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند؛ دو سال و نیم سرمایه و زمان کشور را پای مذاکراتی صرف کرده که امروز می‌‌گوید «ضمانت اجرایی ندارد».

دولت با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند

(image)

دبیر سیاسی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران گفت: دولت به جایی رسیده که با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند؛ دو سال و نیم سرمایه و زمان کشور را پای مذاکراتی صرف کرده که امروز می‌‌گوید «ضمانت اجرایی ندارد».
دولت با اظهاراتش به ملت ایران ریشخند می‌زند

بک لینک رنک 1

خبر جدید