دولتی که کارنامه‌ای در حوزه اقتصاد ندارد

دولتی که کارنامه‌ای در حوزه اقتصاد ندارد

دولت روحانی علاوه بر اینکه کارنامه‌ای برای ارائه ندارد؛ پویش تحولات اقتصادی را نیز به سمتی برده است که عملا کشور در دامن رکود فراگیر افتاده است.

دولتی که کارنامه‌ای در حوزه اقتصاد ندارد

(image)

دولت روحانی علاوه بر اینکه کارنامه‌ای برای ارائه ندارد؛ پویش تحولات اقتصادی را نیز به سمتی برده است که عملا کشور در دامن رکود فراگیر افتاده است.
دولتی که کارنامه‌ای در حوزه اقتصاد ندارد

خرم خبر