دوست یابی در اینستاگرام آسانتر شد

دوست یابی در اینستاگرام آسانتر شد

اگر نمی توانید به سادگی دوستان و آشنایان خود را در شبکه به اشتراک گذاری عکس اینستگرام پیدا کنید، می توانید از قابلیت تازه ای به نام Discover People استفاده کنید که به اینستگرام اضافه شده است.

دوست یابی در اینستاگرام آسانتر شد

(image)

اگر نمی توانید به سادگی دوستان و آشنایان خود را در شبکه به اشتراک گذاری عکس اینستگرام پیدا کنید، می توانید از قابلیت تازه ای به نام Discover People استفاده کنید که به اینستگرام اضافه شده است.
دوست یابی در اینستاگرام آسانتر شد

تکنولوژی جدید

افق