ده‌ها نیروی مدافع حرم از محاصره النصره خارج شدند

ده‌ها نیروی مدافع حرم از محاصره النصره خارج شدند

در پي عمليات موفقيت‌آمیز در منطقه خان طومان در حومه جنوبي حلب، تمامي ده‌ها رزمنده مقاومت، كه در محاصره تروريست‌ها بودند، از محاصره خارج شدند و هم اكنون در منطقه امن‌تري هستند .

ده‌ها نیروی مدافع حرم از محاصره النصره خارج شدند

(image)

در پي عمليات موفقيت‌آمیز در منطقه خان طومان در حومه جنوبي حلب، تمامي ده‌ها رزمنده مقاومت، كه در محاصره تروريست‌ها بودند، از محاصره خارج شدند و هم اكنون در منطقه امن‌تري هستند .
ده‌ها نیروی مدافع حرم از محاصره النصره خارج شدند

فروش بک لینک

موسیقی