دلیل رفتن طارمی به کمیته انضباطی را نمی‌گویم/ نوراللهی و عالیشاه سرباز نیستند

دلیل رفتن طارمی به کمیته انضباطی را نمی‌گویم/ نوراللهی و عالیشاه سرباز نیستند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهدی طارمی خیلی موقعیت از دست می‌دهد و این مسئله شاید در آینده ما را دچار مشکل کند.

دلیل رفتن طارمی به کمیته انضباطی را نمی‌گویم/ نوراللهی و عالیشاه سرباز نیستند

(image)

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهدی طارمی خیلی موقعیت از دست می‌دهد و این مسئله شاید در آینده ما را دچار مشکل کند.
دلیل رفتن طارمی به کمیته انضباطی را نمی‌گویم/ نوراللهی و عالیشاه سرباز نیستند