دلیل آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها را بررسی می‌کنیم/ احتمال سوءمدیریت هست

دلیل آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها را بررسی می‌کنیم/ احتمال سوءمدیریت هست

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ممکن است اتفاقات رخ داده اخیر ناشی از سوء مدیریت هم باشد.

دلیل آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها را بررسی می‌کنیم/ احتمال سوءمدیریت هست

(image)

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ممکن است اتفاقات رخ داده اخیر ناشی از سوء مدیریت هم باشد.
دلیل آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها را بررسی می‌کنیم/ احتمال سوءمدیریت هست

خبرهای داغ