دفاع از فلسطین و نجات آن وظیفه قطعی امت اسلامی است

دفاع از فلسطین و نجات آن وظیفه قطعی امت اسلامی است
رهبر معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت دانستند.

دفاع از فلسطین و نجات آن وظیفه قطعی امت اسلامی است

رهبر معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت دانستند.
دفاع از فلسطین و نجات آن وظیفه قطعی امت اسلامی است