دست دست کردن دانشگاه خواجه نصیر برای برگزاری انتخابات شورای صنفی/ چرا مسئولان شورای صنفی را یک خطر می‌دانند؟

دست دست کردن دانشگاه خواجه نصیر برای برگزاری انتخابات شورای صنفی/ چرا مسئولان شورای صنفی را یک خطر می‌دانند؟

مسئول سابق شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر گفت: در حال حاضر دانشگاه خواجه نصیر شورای صنفی ندارد و این در حالی است که مسئولین دانشگاه قبل از عید قول داده بودند که انتخابات سری جدید شورای صنفی را اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌کنند.

دست دست کردن دانشگاه خواجه نصیر برای برگزاری انتخابات شورای صنفی/ چرا مسئولان شورای صنفی را یک خطر می‌دانند؟

(image)

مسئول سابق شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر گفت: در حال حاضر دانشگاه خواجه نصیر شورای صنفی ندارد و این در حالی است که مسئولین دانشگاه قبل از عید قول داده بودند که انتخابات سری جدید شورای صنفی را اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌کنند.
دست دست کردن دانشگاه خواجه نصیر برای برگزاری انتخابات شورای صنفی/ چرا مسئولان شورای صنفی را یک خطر می‌دانند؟

بک لینک رنک 1

خبرگزاری اصفحان