دستور ویژه روحانی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط

دستور ویژه روحانی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: رئیس جمهور برای حفاظت از جنگل‌های بلوط دستور ویژه داده‌اند و خیلی پیگیر موضوع هستند.

دستور ویژه روحانی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط

(image)

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: رئیس جمهور برای حفاظت از جنگل‌های بلوط دستور ویژه داده‌اند و خیلی پیگیر موضوع هستند.
دستور ویژه روحانی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط

فروش بک لینک

بازی