در صحنه شهادت پدرم سينما را بهم ريختم/ موساد پروژه «موسي (ع)» را تهديد كرده بود/دلم ميخواست به او بگويم: عزيزم دوستت دارم!

در صحنه شهادت پدرم سينما را بهم ريختم/ موساد پروژه «موسي (ع)» را تهديد كرده بود/دلم ميخواست به او بگويم: عزيزم دوستت دارم!

پرواز در شب را اولین بار در سینما ديدم، در صحنه شهادت بابا، یک جیغ و دادی راه انداختم كه باباي من را كشتند! فکر می کردم واقعا شهید شده است. مادرم سر مرا زیر چادرش قايم کرده بود که آبروریزی راه نیندازم.

در صحنه شهادت پدرم سينما را بهم ريختم/ موساد پروژه «موسي (ع)» را تهديد كرده بود/دلم ميخواست به او بگويم: عزيزم دوستت دارم!

(image)

پرواز در شب را اولین بار در سینما ديدم، در صحنه شهادت بابا، یک جیغ و دادی راه انداختم كه باباي من را كشتند! فکر می کردم واقعا شهید شده است. مادرم سر مرا زیر چادرش قايم کرده بود که آبروریزی راه نیندازم.
در صحنه شهادت پدرم سينما را بهم ريختم/ موساد پروژه «موسي (ع)» را تهديد كرده بود/دلم ميخواست به او بگويم: عزيزم دوستت دارم!

اپدیت نود32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی