در سالی که گذشت روحانی تنها به دنبال ایجاد ارتباط مونولوگی در دانشگاه‌‌ها بود

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: کمبود بودجه‌های فرهنگی در دانشگاه، عدم شکل گیری کرسی‌های آزاداندیشی و عدم ایجاد یک جلسه مشخص با تشکل‌ها از سوی دولت از جمله مشکلات سالی که گذشت بود. روحانی می‌خواهد در دانشگاه‌ها تنها ارتباط مونولوگی برقرار کند.