درگیری نظامیان اشغالگر صهیونیست با فلسطینیان در غزه

درگیری نظامیان اشغالگر صهیونیست با فلسطینیان در غزه

یگان هایی از ارتش صهیونیستی روز جمعه با یورش به منطقه ای در شرق غزه با فلسطینیان درگیر شدند.

درگیری نظامیان اشغالگر صهیونیست با فلسطینیان در غزه

(image)

یگان هایی از ارتش صهیونیستی روز جمعه با یورش به منطقه ای در شرق غزه با فلسطینیان درگیر شدند.
درگیری نظامیان اشغالگر صهیونیست با فلسطینیان در غزه

پرس نیوز