درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی موجب تاسف و تالم گردید

رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور خاطرنشان کرد که آیت‌الله واعظ طبسی در طول قریب به ۴۰ سال خدمت در بارگاه حضرت ثامن الحجج (ع) با درایت و مدیریت مدبّرانه خود موجب اقدامات ارزشمندی شد.