درخواست پیگیری فروش آنلاین اشیای تاریخی و تقلبی

درخواست پیگیری فروش آنلاین اشیای تاریخی و تقلبی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، خواستار پیگیری موضوع خرید و فروش اشیای تاریخی و تقلبی در فضای مجازی از ریاست دادسرای ناحیه ۳۱ جرائم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران شد.

درخواست پیگیری فروش آنلاین اشیای تاریخی و تقلبی

(image)

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، خواستار پیگیری موضوع خرید و فروش اشیای تاریخی و تقلبی در فضای مجازی از ریاست دادسرای ناحیه ۳۱ جرائم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران شد.
درخواست پیگیری فروش آنلاین اشیای تاریخی و تقلبی

اس ام اس جدید