درخواست پارلمان اروپا برای تحریم تسلیحاتی عربستان

پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد و طی آن خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی عربستان سعودی در یمن شد.