درخواست مداخله جویان آمریکا از ایران/ نقش سپاه را در اقتصادتان کم کنید!

درخواست مداخله جویان آمریکا از ایران/ نقش سپاه را در اقتصادتان کم کنید!

در ادامه خصومت‌های آمریکا با نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران، یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اظهاراتی مداخله‌جویانه علیه سپاه پاسداران مطرح کرد.

درخواست مداخله جویان آمریکا از ایران/ نقش سپاه را در اقتصادتان کم کنید!

(image)

در ادامه خصومت‌های آمریکا با نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران، یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اظهاراتی مداخله‌جویانه علیه سپاه پاسداران مطرح کرد.
درخواست مداخله جویان آمریکا از ایران/ نقش سپاه را در اقتصادتان کم کنید!

بازی