«دختر» این هفته، «دراکولا» و «زاپاس» هفته آتی اکران می‌شوند

«دختر» این هفته، «دراکولا» و «زاپاس» هفته آتی اکران می‌شوند

سخنگوی شورای صنفی گفت:‌ در هفته جاری فیلم «دختر» و در تاریخ ۹ تیر ماه «دراکولا»‌ و «زاپاس»‌اکران می‌شوند.

«دختر» این هفته، «دراکولا» و «زاپاس» هفته آتی اکران می‌شوند

(image)

سخنگوی شورای صنفی گفت:‌ در هفته جاری فیلم «دختر» و در تاریخ ۹ تیر ماه «دراکولا»‌ و «زاپاس»‌اکران می‌شوند.
«دختر» این هفته، «دراکولا» و «زاپاس» هفته آتی اکران می‌شوند

دانلود موزیک