دخانیات و تغذیه نامناسب عامل مرگ خاموش ایرانیان است

دخانیات و تغذیه نامناسب عامل مرگ خاموش ایرانیان است

رئيس مركز بهداشت خوزستان گفت: بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قندی و قلبی که به علت دخانیات و تغذیه نامناسب ایجاد می شود باعث مرگ خاموش ایرانیان می شود.

دخانیات و تغذیه نامناسب عامل مرگ خاموش ایرانیان است

(image)

رئيس مركز بهداشت خوزستان گفت: بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قندی و قلبی که به علت دخانیات و تغذیه نامناسب ایجاد می شود باعث مرگ خاموش ایرانیان می شود.
دخانیات و تغذیه نامناسب عامل مرگ خاموش ایرانیان است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز