دبیر شورای عالی امنیت ملی به بشار اسد تبریک گفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی به بشار اسد تبریک گفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به بشار اسد پیروزی ارتش و نیروهای مردمی سوریه در نبرد با گروه‌های تروریستی و باز پس‌گیری شهر تاریخی تدمر را تبریک گفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به بشار اسد تبریک گفت

(image)

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به بشار اسد پیروزی ارتش و نیروهای مردمی سوریه در نبرد با گروه‌های تروریستی و باز پس‌گیری شهر تاریخی تدمر را تبریک گفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی به بشار اسد تبریک گفت

علم و فناوری

استخدام ایران