دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور قرار گرفت

دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور قرار گرفت

گزارش مرحله اول طرح سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی از طرف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد که براساس این گزارش دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور قرار گرفت

(image)

گزارش مرحله اول طرح سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی از طرف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد که براساس این گزارش دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ۱ رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور قرار گرفت

دانلود آهنگ آذری