دانشگاه علم و صنعت در جایگاه ۵۷ دانشگاه‌های قاره آسیا قرار گرفت

دانشگاه علم و صنعت در جایگاه ۵۷ دانشگاه‌های قاره آسیا قرار گرفت

طبق نتایج منتشر شده رتبه‌بندی۲۰۱۶ دانشگاه‌ها توسط موسسه تایمز که در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ خردادماه ۱۳۹۵) توسط این موسسه منتشر شد، دانشگاه علم و صنعت ایران با ۱۲ رتبه صعود، در جایگاه ۵۷ در بین ۲۰۰دانشگاه برتر قاره آسیا قرار گرفت.

دانشگاه علم و صنعت در جایگاه ۵۷ دانشگاه‌های قاره آسیا قرار گرفت

(image)

طبق نتایج منتشر شده رتبه‌بندی۲۰۱۶ دانشگاه‌ها توسط موسسه تایمز که در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ خردادماه ۱۳۹۵) توسط این موسسه منتشر شد، دانشگاه علم و صنعت ایران با ۱۲ رتبه صعود، در جایگاه ۵۷ در بین ۲۰۰دانشگاه برتر قاره آسیا قرار گرفت.
دانشگاه علم و صنعت در جایگاه ۵۷ دانشگاه‌های قاره آسیا قرار گرفت

خبر جدید