دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند

دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج دانشجویی کشور در اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری ققنوس در دانشگاه آزاد رشت گفت: به مدت دوسال است که رشد علمی کشور منفی است و دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند.

دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند

(image)

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج دانشجویی کشور در اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری ققنوس در دانشگاه آزاد رشت گفت: به مدت دوسال است که رشد علمی کشور منفی است و دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند.
دانشجویان در زمینه رشد علمی از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند

روزنامه قانون