دانشجویان از فرصت اعتکاف برای پرداختن به نهج البلاغه استفاده کنند

دانشجویان از فرصت اعتکاف برای پرداختن به نهج البلاغه استفاده کنند

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان در جمع دانشجویان دختر معتکف در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اعتکاف فرصت مناسبی برای پرورش روح است و دانشجویان از این فرصت برای پرداختن به نهج البلاغه بپردازند.

دانشجویان از فرصت اعتکاف برای پرداختن به نهج البلاغه استفاده کنند

(image)

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان در جمع دانشجویان دختر معتکف در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اعتکاف فرصت مناسبی برای پرورش روح است و دانشجویان از این فرصت برای پرداختن به نهج البلاغه بپردازند.
دانشجویان از فرصت اعتکاف برای پرداختن به نهج البلاغه استفاده کنند

لایسنس نود 32 ورژن 8

استخدام