داعش به مرزهای شرقی ایران می‌رسد؟/ رونمایی از توطئه جدید آمریکا با ترور رهبر طالبان

داعش به مرزهای شرقی ایران می‌رسد؟/ رونمایی از توطئه جدید آمریکا با ترور رهبر طالبان

همه می‌دانند هیچکس به اندازه داعش از تضعیف طالبان سود نمی‌برد. چرا آمریکایی‌ها در شرایط پس از ۱۵ سال تازه مقرهای فرماندهان طالبان را پیدا کرده‌اند؟ اهداف پشت پرده آمریکا از تضعیف طالبان چیست؟

داعش به مرزهای شرقی ایران می‌رسد؟/ رونمایی از توطئه جدید آمریکا با ترور رهبر طالبان

(image)

همه می‌دانند هیچکس به اندازه داعش از تضعیف طالبان سود نمی‌برد. چرا آمریکایی‌ها در شرایط پس از ۱۵ سال تازه مقرهای فرماندهان طالبان را پیدا کرده‌اند؟ اهداف پشت پرده آمریکا از تضعیف طالبان چیست؟
داعش به مرزهای شرقی ایران می‌رسد؟/ رونمایی از توطئه جدید آمریکا با ترور رهبر طالبان

دانلود سرا