داعشی‌ها و منافقین دست‌پروده عربستان هستند

داعشی‌ها و منافقین دست‌پروده عربستان هستند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار تصاویری از جنایت‌های منافقین و داعشی‌ها در اینستاگرام خود نوشت: منافقین و داعش از یک جنس وحشی‌گری برخوردار هستند.

داعشی‌ها و منافقین دست‌پروده عربستان هستند

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار تصاویری از جنایت‌های منافقین و داعشی‌ها در اینستاگرام خود نوشت: منافقین و داعش از یک جنس وحشی‌گری برخوردار هستند.
داعشی‌ها و منافقین دست‌پروده عربستان هستند