داعشی‌های فلوجه در محاصره جبهه مقاومت اسلامی قرار دارند/ تا کشته شدن آخرین تکفیری‌ در صحنه هستیم

داعشی‌های فلوجه در محاصره جبهه مقاومت اسلامی قرار دارند/ تا کشته شدن آخرین تکفیری‌ در صحنه هستیم

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امروز داعشی ها در فلوجه که از سال ۲۰۰۳ تاکنون این منطقه را در اختیار دارند، در محاصره کامل جبهه مقاومت اسلامی قرار گرفته اند.

داعشی‌های فلوجه در محاصره جبهه مقاومت اسلامی قرار دارند/ تا کشته شدن آخرین تکفیری‌ در صحنه هستیم

(image)

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امروز داعشی ها در فلوجه که از سال ۲۰۰۳ تاکنون این منطقه را در اختیار دارند، در محاصره کامل جبهه مقاومت اسلامی قرار گرفته اند.
داعشی‌های فلوجه در محاصره جبهه مقاومت اسلامی قرار دارند/ تا کشته شدن آخرین تکفیری‌ در صحنه هستیم

سپهر نیوز