داستان رای‌گیری برای کاندیدای ریاست مجلس در فراکسیون امید چیست؟

داستان رای‌گیری برای کاندیدای ریاست مجلس در فراکسیون امید چیست؟

منتخب مردم تهران در مجلس دهم از برگزاری دومین نشست فراکسیون امید خبر داد و گفت: یکی از دستور کار این نشست این است که برای نامزدهای ریاست مجلس در فراکسیون امید،‌ رای‌گیری شود.

داستان رای‌گیری برای کاندیدای ریاست مجلس در فراکسیون امید چیست؟

(image)

منتخب مردم تهران در مجلس دهم از برگزاری دومین نشست فراکسیون امید خبر داد و گفت: یکی از دستور کار این نشست این است که برای نامزدهای ریاست مجلس در فراکسیون امید،‌ رای‌گیری شود.
داستان رای‌گیری برای کاندیدای ریاست مجلس در فراکسیون امید چیست؟

bluray movie download