خودکشی دانشجویان بدترین خبر سال گذشته/ دانشگاه تهران، علامه، کاشان و هنر تبریز برترین‌های ۹۴

خودکشی دانشجویان بدترین خبر سال گذشته/ دانشگاه تهران، علامه، کاشان و هنر تبریز برترین‌های ۹۴

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در ۹ماهی که به صندوق آمده‌ام از ۵۸ دانشگاه بازدید کردم و از میان آنها دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر تبریز را خیلی خوب دیده‌ام در تهران نیز دانشگاه تهران و دانشگاه علامه مسیرشان را خوب طی می‌کنند این دانشگاه‌ها در زمینه ارائه تسهیلات دانشجویی و همکاری با صندوق عملکرد بهتری داشته اند.

خودکشی دانشجویان بدترین خبر سال گذشته/ دانشگاه تهران، علامه، کاشان و هنر تبریز برترین‌های ۹۴

(image)

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در ۹ماهی که به صندوق آمده‌ام از ۵۸ دانشگاه بازدید کردم و از میان آنها دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر تبریز را خیلی خوب دیده‌ام در تهران نیز دانشگاه تهران و دانشگاه علامه مسیرشان را خوب طی می‌کنند این دانشگاه‌ها در زمینه ارائه تسهیلات دانشجویی و همکاری با صندوق عملکرد بهتری داشته اند.
خودکشی دانشجویان بدترین خبر سال گذشته/ دانشگاه تهران، علامه، کاشان و هنر تبریز برترین‌های ۹۴

دانلود فیلم جدید

عرفان دینی