خودکشی جمعی داعش در سرت

خودکشی جمعی داعش در سرت

سخنگوی اتاق عملیات «بنیان‌المرصوص» لیبی از موفقیت این نیروها در به کنترل در آوردن مراکز دولتی جدید در شهر سرت خبر داد و گفت که داعش از اواخر مه گذشته در تمامی محورهای زمینی، دریایی و هوایی محاصره شده است.

خودکشی جمعی داعش در سرت

(image)

سخنگوی اتاق عملیات «بنیان‌المرصوص» لیبی از موفقیت این نیروها در به کنترل در آوردن مراکز دولتی جدید در شهر سرت خبر داد و گفت که داعش از اواخر مه گذشته در تمامی محورهای زمینی، دریایی و هوایی محاصره شده است.
خودکشی جمعی داعش در سرت

خبرهای داغ